VÅR PROCESS

Fas 1
Uppstart

Steg
1

Först intervjuar vi vår uppdragsgivare för att förstå vilken kompetens de behöver.

Steg
2

Vi upprättar våra grunddokument för processen – tidplan, befattningsbeskrivning & kravprofil, exponeringsplan och annonstext.

Steg
3

När samtliga dokument är godkända av vår uppdragsgivare går vi in i nästa fas.

Fas 2
Exponering och sökning

Steg
1

Vi lägger ut annonsen i de kanaler som beslutats.

Steg
2

Vi aktiverar vår sökprocess, vilket innebär att vi söker efter personer som potentiellt bedöms ha relevant kompetens. Dessa kontaktas och uppmuntras att söka tjänsten.

Dessa personer hittar vi i vår egen CV-databas, våra nätverk och på sociala media-plattformar.

Fas 3
Urval – före intervju

Steg
1

Efter att sista ansökningsdatum löpt ut inleder vi vårt urvalsarbete. Vi analyserar varje ansökan noggrant och värderar och graderar hur väl respektive kandidat motsvarar kravprofilen.

Steg
2

Vi väljer ut de kandidater som i högst grad motsvarar parametrarna i kravprofilen, normalt mellan 5-8 kandidater. Dessa bjuds in till intervju hos oss.

Steg
3

Om du inte valts ut till intervju får ett utförligt återkopplingsmejl där vi förklarar hur vi resonerat.

Fas 4
Urval – efter första intervjun

Steg
1

Efter intervjuerna hos Ageniuz gör vi en fördjupad analys. Vårt mål är att välja ut de tre kandidater som i högst grad motsvarar kravprofilen.

I vissa processer kan även personlighetskartläggningar (tester) ske i detta steg.

Steg
2

Om du inte kommer vidare från detta steg får ett telefonsamtal där vi utförligt berättar hur vi resonerat.

Steg
3

De kandidater vi valt att gå vidare med presenteras för vår uppdragsgivare.

Fas 5
Urval – efter sista intervjun

Steg
1

I den här fasen kommer du som kandidat att träffa din potentiella arbetsgivare vid minst ett tillfälle.

I vissa processer kan även personlighetskartläggningar (tester) ske i detta steg.

Steg
2

Om du nu är en av de kandidater som är kvar efter att du intervjuats av arbetsgivaren, kommer vi att genomföra en utförlig referenstagning. Denna information förs till beslutsunderlaget.

Steg
3

Det är nu dags för arbetsgivaren att besluta vem de vill erbjuda jobbet.

Fas 6
Avslut

Steg
1

Arbetsgivaren genomför förhandling med den valda kandidaten. Anställningsavtal skrivs. Om det är du, grattis!

Steg
2

Om du nu hamnat på andra eller tredje plats, så kommer vi att ringa dig och berätta hur vi och framförallt arbetsgivaren resonerat.

Steg
3

Vi hoppas att du fått ett professionell och värdigt bemötande på din resa genom vår process.