Nyheter

Ageniuz vinner Almis ramavtal!

  • May 10, 2019
  • 12:48 PM

Vi är glada och stolta att kunna berätta att Ageniuz är vald som Almi Företagspartner GävleDala första samarbetspartner kring rekryteringar under ett plus ett år. Det är sällan vi kan hävda oss i offentliga upphandlingar eftersom pris oftast är den avgörande faktorn. Vi vill hylla Almi för en professionellt genomförd upphandling där de förstår hur viktig kvaliteten i genomförandet är. Det är glädjande att de delar vår syn på hur noggrant och strategiskt man behöver arbeta för att nå en optimal avkastning på de investeringar man gör när man rekryterar. Snart kommer mer om Almi...  

Other News