Nyheter

Johan på Ahlstrom-Munksjö om sin nya Kvalitetschef

  • Dec 12, 2018
  • 01:23 PM

Vi träffar Johan Olars, Platschef på Ahlstrom-Munksjö, för ett avspänt samtal. Eftersom Ahlström-Munksjö var Ageniuz första kund, har de en särskild plats i våra hjärtan. Ageniuz har rekryterat deras nya Kvalitetschef – Anna Hornström (se tidigare nyhet). Det är dags att följa upp våra insatser och vi är nyfikna på vad Johan tycker…

 

Hur känns det med Anna så här långt?

Anna har varit på plats i två veckor nu och det känns redan väldigt bra. Det märks direkt att hon vågar ta plats och ifrågasätta, sådant tycker jag om. Det är viktigt att vi ser till att hon får en bra introduktion och att vi inte kastar in henne i en massa olika projekt. Hon har en bred kompetens inom ledningssystem och hennes motto är att kvalitet ska vara kul. Eftersom vi är ett tillväxtföretag och just nu upplever växtvärk är jag glad att se att hon förstår vikten av att vi måste upprätthålla strukturen och standardisera våra processer genom ständiga förbättringar.

 

Hur uppfattade du rekryteringsprocessen?

Känns som att Ageniuz snabbt förstod mig och vad jag behövde. Det är komplext att få till ett bra samarbete med ett rekryteringsföretag. Det gäller att personkemi, förtroende och bemötande är på plats. Det lyckas Ageniuz med. Dessutom vet jag ju vilken gedigen erfarenhet inom rekryteringsområdet ni har och det märktes att ni har en djup kunskap om hur en rekryteringsprocess ska gå till för att optimera utfallet.

 

Vad har du för förhoppningar på er nya Kvalitetschef framöver?

Att hon skapar en bättre transparens kring vårt kvalitetsarbete och våra system. Och ökar förståelsen i organisationen för hur vi ska leva upp till de krav som ställs på oss. Det är också viktigt att hon lyckas positionera kvalitetsarbetet som ett naturligt stöd för oss i det dagliga arbetet. Med Annas pedagogiska bakgrund och hennes förmåga att tänka affärsmässigt ska det bli angenämt att följa hennes framgångar hos oss.

Other News